Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

AKTUALNOŚCI

2016-02-28: Regulamin ogólnopolskiego konkursu na grafikę komputerową pt. "Wielkanocne jajko"

Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VII ogólnopolskim konkursie na grafikę komputerową pt. "Wielkanocne jajko".

Cele konkursu:
- Propagowanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi.
- Budzenie zainteresowania grafiką komputerową.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej.


Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI wszystkich typów szkół podstawowych. Odbywać się będzie w 4 kategoriach wiekowych.

1 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych,
2 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych specjalnych oraz podstawowych z klasami integracyjnymi tylko dla uczniów z orzeczeniami,
3 kategoria - Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
4 kategoria - Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych specjalnych oraz podstawowych z klasami integracyjnymi tylko dla uczniów z orzeczeniami.


Pracę plastyczną pt. ”Wielkanocne jajko” uczniowie mają wykonać przy pomocy edytora grafiki ”Paint” pod kierunkiem opiekuna. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.

Pliki należy nazwać według następującego wzoru: (kategoria, szkoła uczestnika, imię i nazwisko autora pracy) 1_sp65_jan_kowalski.jpg

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace z danej szkoły można nagrać na jednej płycie CD wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora
do 01 kwietnia 2016 r.

UWAGA:
Dozwolone jest elektroniczne przesłanie prac jako załączników wraz z kartami zgłoszeń na adres: jholy@poczta.onet.pl

Oceny dostarczonych prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Oceniająca w dniu 04 kwietnia.
Wyniki zostaną ogłoszone 06 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na podany adres w karcie zgłoszenia.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o zajętych miejscach i sposobie przekazania nagród. Wstępnie uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest na 08 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku o godz. 12:00.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych oraz prezentację pracy na stronie internetowej organizatora www.sp65.edu.pl


KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria
(dodatkowo dla II i IV kategorii należy podać rodzaj niepełnosprawności)

Klasa

Szkoła, adres, e-mail

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciel lub rodzic)

Telefon lub e-mail opiekuna


Fotogaleria: