Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

AKTUALNOŚCI

2016-05-30: WIOSENNY TURNIEJ PIŁKARSKI DRUŻYN PODWÓRKOWYCH

Wiosenny Turniej Piłkarski Drużyn Podwórkowych-zapraszamy chętnych do udziału w zawodach sportowych.

Organizator:

Stowarzyszenie  Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” wraz z partnerami organizuje cykliczny wiosenny turniej piłkarski drużyn podwórkowych.

Termin:
 Turniej Piłkarski Drużyn Podwórkowych odbędzie się  04.czerwca 2016 r
na boisku szkolnym SP 65 ul. Śluza w godz. 10.00 – 14.00 na festynie środowiskowym

Cel  imprezy:
1. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom w środowisku uczniowskim

2. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

3. Wdrażanie do przestrzegania zasad Fair Play

Warunki uczestnictwa:

·    Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zespołu do rozgrywek .

·     Drużyny mogą składać się z ośmiu osób ( 5 graczy + 3 rezerwowych), uczniowie szkoły podstawowej. Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość zawodnika. Weryfikacja może nastąpić w każdym momencie turnieju.

·      Zgłoszenia drużyn  należy przesyłać e-mailem na adres  szkola@sp65.edu.pl lub fax (58) 320-33-80 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2016r. Liczba drużyn biorących udział w turnieju ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

·     W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, kapitana drużyny oraz numer  telefonu kontaktowego.

·     Odprawa kapitanów 04 czerwca 2016r. o godz. 09.45

·     Początek rozgrywek o godz. 10.00

Szczegółowy regulamin rozgrywania turnieju zostanie podany na odprawie kapitanów.

                                                                                                                                                        Zapraszamy !!!


Fotogaleria: