Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

AKTUALNOŚCI

2013-02-26: Dzień Otwarty Szkoły DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku serdecznie zaprasza
rodziców wraz z dziećmi

na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w sobotę 

09.03.2013r. w godz. 10.00 – 13.00.
W programie wiele atrakcji, które umilą wszystkim zwiedzanie szkoły.


OFERUJEMY:

- Prezentacje i konsultacje nt. „Dojrzałości psychofizycznej dzieci 5 i 6 letnich 12.00-13.00
- Wstępna diagnoza dojrzałości szkolnej przeprowadzona przez p. psycholog i pedagog
  szkolną 10.00-13.00
- Prezentacja dla rodziców nt. „Stymulacja rozwoju mowy dzieci” przeprowadzona przez
  p. logopedę szkolną 11.30 – 12.00
- Indywidualne porady logopedyczne dla rodziców i dzieci 12.00-13.00
- Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy z programu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
- Zabawy ruchowo – muzyczne
- Pokaz origami
- Komputerowe malowanki
- Zajęcia plastyczne
- Zabawy ruchowe na placu zabaw „Radosna szkoła”
- Malowanie twarzy

 

Tego dnia sekretariat szkoły zaprasza wszystkich chętnych rodziców do dokonania zapisu dzieci
na rok szkolny 2013/2014 w godzinach od 10.00 - 13.00.

Przy zapisie prosimy dostarczyć do wglądu: dowód osobisty, metrykę urodzenia 
oraz PESEL dziecka.


Adres placówki:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65
ul. Śluza 6   80 – 770 Gdańsk
tel. 58 301 45 46   

ZAPRASZAMY


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65
IM. ALFA LICZMAŃSKIEGO W GDAŃSKU
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO KLAS 0 i I
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERUJEMY:
 
- Bezpieczną szkołę (dogodna lokalizacja, całodobowy monitoring);
- Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
- Klasy integracyjne na każdym poziomie (dwóch nauczycieli, mało liczne klasy);
- Sale lekcyjne i pomoce dostosowane do wieku dzieci, wyposażone w nowoczesny
  sprzęt multimedialny;
- Obiekty sportowe (boiska, skate park, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki
  korekcyjnej i tenisa stołowego oraz siłownia)
- Opiekę świetlicy szkolnej od 7.00 – 17.00;
- Bezpłatne śniadania;
- Obiady domowe dla chętnych uczniów w cenie 3,50 zł;
- Opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty szkolnego;
- Opiekę medyczną;
- Udział w projektach profilaktycznych;
- Bezpłatne zajęcia wspomagające dla ucznia ( terapia logopedyczna i pedagogiczna,
  gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  rewalidacja, biblioterapia);
- Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (koło informatyczne, plastyczne, wokalne, origami,
  sekcja redakcyjna, grupy profilaktyczne, socjoterapia, drużyna zuchowa, zajęcia
  rekreacyjno - sportowe, tenis stołowy);
- W ramach gimnastyki korekcyjnej uczniowie naszej szkoły uczęszczają na basen;
- Bezpłatne konsultacje dla rodziców z psychologiem, pedagogiem i logopedą;
- Spotkania integracyjne uczniów, rodziców i nauczycieli (wspólne wycieczki, zabawy,
  festyny);
- Obcowanie ze sztuką (teatr, filharmonia, kino, muzeum, wystawy);
- Półkolonie i obozy w okresie ferii zimowych i wakacji;
- Możliwość korzystania z biblioteki i czytelni z Multimedialnym Centrum Informacji
  oraz pracowni komputerowej;
- Organizacja i udział w licznych konkursach;
- Sklepik szkolny ze zdrową żywnością;
- Pomoc materialna (bezpłatne obiady, śniadania, stypendia, odzież, podręczniki)


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65
im. Alfa Liczmańskiego
ul. Śluza 6   80 – 770 Gdańsk
tel. 58 301 45 46   fax. 58 320 33 80
e-mail szkola@sp65.edu.pl
www.sp65.edu.pl

 

ZAPRASZAMY
Planowane inwestycje w roku 2013 i dalszych
 

1. Powstanie ogólnodostępnego placu zabaw
2. Modernizacja boiska szkolnego
3. Rozbudowa sali gimnastycznej ( nowa salka do zajęć korekcyjnych, węzeł sanitarny)
4. Termomodernizacja budynku szkoły
5. Kontynuacja wymiany wyposażenia sal lekcyjnych

 


Fotogaleria: