Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

O szkole

2012-11-14: Wizja i Misja Szkoły

                                   WIZJA SZKOŁY
 

W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość jak najpełniej rozwijać swoje predyspozycje w zakresie wiedzy i umiejętności.
W duchu harcerskich ideałów Alfa Liczmańskiego kształtujemy człowieka zakorzenionego w  tradycji regionu i kraju,
tak otwartego na świat i ludzi,aby umiał być nie tylko z drugim,ale i dla drugiego.
                                MISJA SZKOŁY

 

*atmosfera szkoły sprzyja rozwojowi każdego ucznia, w tym dzieci niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo,
*pielęgnujemy tradycję narodu polskiego, regionu i szkoły w duchu patriotycznych ideałów naszego patrona Alfa Liczmańskiego,
*promujemy model zdrowego trybu życia uczniom poprzez aktywną i twórczą współpracę ze środowiskiem lokalnym,
*promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i regionie,
*przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym,
*dbamy o rozwój zawodowy nauczycieli zgodnie z potrzebami naszych wychowanków,
*dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów,
*wzbogacamy bazę i wyposażenie placówki
 


  


Fotogaleria: