Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Rodzice

2016-05-12: W grupie możemy osiągnąć dużo więcej - Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Jej zadaniem jest wspieranie działalności statutowej szkoły oraz współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły opiera się głównie na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Zatem głównymi fundatorami tej działalności jesteście Państwo- RODZICE KAŻDEGO UCZNIA NASZEJ SZKOŁY.

 Rada Rodziców jest potrzebna i należy wspierać ją finansowo, gdyż prowadzone działania i wpłacane pieniądze, przeznaczane są dla Naszych Dzieci.

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 65 80-770 Gdańsk, ul. Śluza 6

Nr konta w Banku Pekao:   83 1240 1268 1111 0010 0072 3973