Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Uczniowie

2016-06-16: Wizyta w Hevelianum

W dniu 14 czerwca klasa Ia była w Centrum Hevelianum w Gdańsku  na warsztatach chemicznych pt.:

W krainie ciekłego mrozu. Zajęcia miały charakter pokazowy, przedstawione nam zostały właściwości fizyczne przedmiotów schłodzonych przy pomocy ciekłego azotu, do bardzo niskiej temperatury

(-195,8 °C).