Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Konkursy

2017-01-03: REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ MAM TALENT”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ MAM TALENT”

CELE  KONKURSU:

·         promowanie młodych talentów

·         rozwijanie zainteresowań uczniów

·         rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

·         promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

·         popularyzowanie działań artystycznych

·         zaprezentowanie w środowisku dzielnicowym różnorodnych talentów

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów kl. 0 – VI ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna w formie:

·        śpiew

·        taniec

·        recytacja

·        gra aktorska

·        pokaz sprawności fizycznej

·        prezentacja treści kabaretowych

·        występy sportowo - akrobatyczne

·        gra na dowolnym instrumencie

·        sztuczki magiczne i cyrkowe

·        inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.  Uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.

Prezentacja opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego lub a’capella nie może być dłuższa niż 5 min.

Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

Uczeń może wystąpić sam lub w towarzystwie innych osób albo zwierząt biorących udział w występie.

Prezentowany program nie może zawierać elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestnika. Pokaz ma być dostosowany do możliwości technicznych sali.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniado dnia 09 stycznia  2017 r. i przekazanie jej p. Elżbiecie Pachana lub p. Barbarze Cyrson – Kwiatkowskiej (sala 16).

Zwycięzcy finału zostaną wyłonieni przez  jury podczas eliminacji wstępnych (I etap), które odbędą się 10 stycznia od godz. 12.30 w sali nr 16.

 Konkurs finałowy (II etap) odbędzie się 13 stycznia 2017 r. podczas imprezy środowiskowej „Wielka Choinka”.

Osoby nagrodzone i wyróżnione podczas finału otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.

·        I etap – zwycięzców wybiera jury punktacją w skali 1 – 6. 

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna, uczestnicy podczas  trwania konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w sprawach dotyczących ich udziału w programie, nie mogą zmieniać repertuaru prezentowanego w I etapie.

Do finału przechodzi 10 osób, które zdobędą największą ilość punktów.

·        II etap – zwycięzców wybierają widzowie, poprzez oddanie 1 głosu na występującą osobę z wylosowanym przez siebie numerem kolejności prezentacji. Uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru prezentowanego w I etapie.

 &………………………………………………………………………………………………

 

Karta zgłoszeniado Szkolnego Konkursu

„MAM TALENT”

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy………………………………………...............

2. Klasa ……………………………………………………………..

3. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………….

4. Czas prezentacji ………………………………………………………………………..........