Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Konkursy

2017-03-17: VII TRÓJMIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

Celem konkursu jest:

  • stworzenie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich emocji;
  • współpraca środowisk szkolnych.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozumianych jako osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Trójmieście.

 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

-        klasy 0 – III

-        klasy IV – VI.

 

Każdy uczeń może zgłosić pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A4.

Na odwrocie pracy należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, klasę oraz wiek autora, nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym (do szkoły lub nauczyciela), imię i nazwisko nauczyciela.

 

Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku, ul. Śluza 6, 80-770 Gdańsk, z dopiskiem „PISANKA”.

 

Termin nadsyłania prac upływa 7 kwietnia 2017 r.

 

Jury oceni pomysłowość, estetykę, technikę oraz stopień zaangażowania w wykonanie pracy konkursowej.

 

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych oraz prezentacje pracy i zdjęć laureatów na stronie internetowej organizatora www.sp65.edu.pl

 

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.sp65.edu.pl dnia 12 kwietnia, laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany adres.

 

Wręczenie nagród jest zaplanowane na 20 kwietnia 2017 r. (odbiór nagród jedynie osobisty).

 

W razie pytań proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu: Agnieszka Żmuda-Trzebiatowska tel. 506-575-476, e mail: agazmuda5@wp.pl

  


Fotogaleria: