Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Rodzice

2017-11-13: Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój i funkcjonowanie dziecka:

 

Telewizja, komputer, telefony komórkowe, tablety itp. mają ogromny wpływ na rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej dziecka. 

Rodzice chętnie wyobrażają sobie przyszłe sukcesy naukowe i zawodowe swoich dzieci.  Z tego powodu łatwo przekonać rodziców do programów telewizyjnych, komputerowych, tabletów, telefonów czy „niby edukacyjnych gier” sugerując im korzyści z wczesnego ich korzystania.

Postęp cywilizacyjny w tym zakresie niesie ze sobą wiele nowych możliwości i korzyści,                                ale jednocześnie wiele zagrożeń.

Według badań:

Neurobiolodzy zauważają z niepokojem, że dzieci urodzone w epoce wysokich technologii                (od końca lat dziewięćdziesiątych XX w.) w odmienny sposób kształtują swoje relacje ze światem                    i innymi ludźmi.

Dzieci zbyt wcześnie i zbyt często poddawane oddziaływaniem wysokich technologii (telewizja, tablet, komputer itp.) przejawiają wiele niepokojących zachowań wskazujących na:

- opóźnienia lub brak nabywania systemu językowego,

- zwolniony przebieg rozwoju intelektualnego,

- zwolniony rozwój zabawy i kształtowania się umiejętności społecznych,

- kłopoty w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

- niepełne rozumienie języka,

- brak respektowania reguł społecznych

 - brak zainteresowania książkami 

Warto wiedzieć, że:

Jeszcze dwie godziny po wyłączeniu gry komputerowej pola czołowe są nieaktywne, co całkowicie uniemożliwia uczenie się. 

Z powodu wysokiej plastyczności kory dziecko  kształtuje jedynie myślenie obrazowe, wyizolowane od działań w grupie społecznej.

 Skutki zbyt wczesnego i nadmiernego korzystania  przez dzieci z nowoczesnych technologii (telewizja, komputer, smartfony, itp.).

 

 

Narząd wzroku

Nieodpowiednia odległość od telewizora, komputera, zbyt małe ekrany telefonów, tabletów, komórek przyczyniają się do powstawania zaburzeń wzroku  Migający obraz ekranu znacznie upośledza zdolność akomodacji/ konwergencji oka, nadmierne zmęczenie gałek ocznych,                          ich wysuszenie, podrażnienia błony śluzowej oczu (zespół suchego oka), zapalenie spojówek  zaburzenia widzenia - objawy to zmęczenie  i zaczerwienienie oczu, pieczenie oczu, podwójne widzenie lub za mgłą, przemijająca krótkowzroczność  zawroty głowy, bóle głowy

 

Narząd ruchu:

Powstawanie wad postawy spowodowane przyjmowaniem nieprawidłowych pozycji statycznych, przeciążenia aparatu ruchu  Boczne skrzywienia kręgosłupa.  Pogłębienie kifozy piersiowej.                   Wady klatki piersiowej (klatka lejkowata), ograniczenie ruchomości klatki piersiowej               Ograniczenia ruchomości stawów, stawów kręgosłupa, brak odpowiedniej elastyczności mięśni (sztywność, tendencja do skręceń, przykurcze mięśniowe)  Osłabienie tkanki kostnej (tendencja                do złamań) zmiany zwyrodnieniowe stawów i stany zapalne mięśni (zapalenie mięśni prostowników przedramienia – łokieć tenisisty, zespół cieśni nadgarstka , nadwyrężenie mięśni nadgarstka,  dolegliwości pleców i kręgosłupa, obciążenia statyczne mięśni karku  Dystrofie mięśni pasa biodrowego

Zdrowie:

Zaburzenie funkcjonowania układu krążeniowo – oddechowego  Osłabienie odporności organizmu Osłabienie wydolności organizmu  Osłabienie zdolności motorycznych dziecka (zwinności, zręczności, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji)  Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego  na organizm ludzki (liczne badania), fale mózgowe mają niską częstotliwość ok. 10 Hz.                               Fale te wykazują wrażliwość na zewnętrzne pola elektryczne niskiej częstotliwości. Pola występujące w miejscu snu będą powodowały jego zakłócenia (bezsenność, płytki sen, wybudzanie), a w miejscu pracy mogą być przyczyną rozkojarzenia, dodatkowego zmęczenia, poczucia ociężałości myślenia, itp.                                Brak zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu wpływa niekorzystnie na rozwój psychoruchowy dziecka

Z badań przeprowadzonych w Karolińskim Instytucie w Sztokholmie wynika, że pola elektryczne, poprzez wpływanie na jony, mogą działać jak alergeny dezorganizując funkcjonowanie naszego systemu odpornościowego. Skutkuje to powstaniem lub zaostrzeniem istniejących uczuleń                       lub stanów zapalnych  Pola elektryczne mogą ingerować w procesy, w których udział biorą jony               i w ten sposób powodować zaburzenia procesów biologicznych czy pracy całych układów.                               To może rozchwiać równowagę organizmu i prowadzić do choroby

Przeciążenie układu nerwowego  Zaburzenia koncentracji, nerwowość, nadmierna  pobudliwość, drażliwość, agresywność, brak kontroli nad emocjami (bicie, gryzienie, kopanie)  Trwałe lub częściowe rozkojarzenie uwagi - przebywanie w stanie nieustannego bycia zajętym, zwracanie uwagi na wszystko bez koncentrowania się na czymkolwiek  Zaburzenie snu .  Przemęczenie (szybkie, uderzające kolory i migoczące obrazy intensywnie pobudzają)  Zaburzenia centralnego układu nerwowego  (padaczki świetlne)

 

Zaburzenia odżywiania:

Karmienie/jedzenie przed telewizorem/komputerem prowadzi do utrwalania nieprawidłowych nawyków żywieniowych, smak potraw traci swój urok  Dziecko nie kontroluje ilości jedzenia, które pochłania w trakcie oglądania bajek, gier komputerowych  Dziecko je nawet wtedy jeśli nie jest głodne, co przyczynia się do otyłości  Dziecko naśladuje wzorce czerpane z kreowanych postaci bajkowych, z filmów (wygląd bohaterów, często nadludzkie moce)

Rozwój intelektualny:

Dziecko nie potrafi zorganizować sobie wolnego czasu poprzez zabawę  nie doświadcza świataü               nie poznaje go zmysłamiü  nie jest kreatywne, twórczeü  nie rozwija swoich zainteresowań, zdolnościü  nie rozwija myślenia przyczynowo –ü skutkowego  osiąga gorsze wyniki w nauceü

Opóźnienie rozwoju intelektualnego  Szok informacyjny  Osłabienie procesów myślowych, kojarzenia, analizy (telewizja sprzyja bierności i lenistwu umysłowemu oraz obniżeniu sprawności myślenia abstrakcyjnego i fantazji) - rozleniwienie umysłu  Brak odporności emocjonalnej Słabe radzenie sobie z nowymi sytuacjami

 

Trudności szkolne:

 

Zahamowanie zainteresowania książkami  Gorzej wykształcona umiejętność czytania (mniej czasu                na ćwiczenia i naukę)  Kłopoty z ortografią („opatrzenie się" z trudnymi ortograficznie słowami podczas czytania tekstów pomaga w przyswajaniu ich pisowni)  „Telewizyjne” dzieci na lekcjach stają się bierne lub nudzą się i nie potrafią skoncentrować się, oczekują od nauczyciela specjalnych, ciekawych efektów, w rezultacie osiągają gorsze wyniki w nauce, niż ich rówieśnicy spędzający przed telewizorem niewiele czasu

Niższa kreatywność, stany lękowe, nadmierne pobudzenie wyrażające się nadruchliwością                            i trudnościami w skupieniu uwagi, nasilenie postaw konsumpcyjnych i erotyzację wyobraźni pod wpływem telewizji i gier komputerowych  Reagowanie na przemoc obojętnie, dzieci  obojętnieją wobec sytuacji przemocy także w życiu codziennym, nie mając poczucia winy przy własnych agresywnych zachowaniach (filmy i gry komputerowe)

 

Rozwój społeczny:

Dziecko jest agresywne lub wycofane  Nie potrafi wchodzić w odpowiednie relacje z rodzicami                     i rówieśnikami  Brak wspólnych rozmów, dyskusji, zabaw, spoglądania na twarz rozmówcy powoduje brak zrozumienia wskazówek niewerbalnych, wywołuje brak empatii  Pozbawienie zdolności porozumiewania się i działania bez zachęty - samotna zabawa pogłębia uczucie osamotnienia, dziecko nie szuka kontaktu z innymi, nie potrafi się komunikować, traci z innymi związki emocjonalne

Zatracenie się w tym co jest dobre a co złe, co rzeczywiste a wirtualne, prawdziwe/fałszywe, co jest miłością a co nienawiścią  Wchodzenie w życiu codziennym w role swojego bohatera (z gry, filmu)  Brak odporności emocjonalnej.  Degradacja nieukształtowanej jeszcze w pełni osobowości

Dzieci posiadają mniejszy zasób słów.  Nie potrafią się komunikować z otoczeniem. Używają wulgarnych słów.  Są agresywne w stosunku do innych, nie potrafią się dogadać  Brak odpowiedniej stymulacji (nauka języka, spoglądanie na twarz rozmówcy, mimika)  Dziecko nie szuka kontaktu                  z innymi/nie potrafi się komunikować, nie potrafi podtrzymać relacji z rówieśnikami (izolacja)

 

Ile czasu?

·         Dziecko do 2 r. ż. nie powinno oglądać bajek na ekranie telewizora, ani używać komputera            w ogóle 

·         Dwulatek w ciągu dnia może obejrzeć krótką animowaną bajkę, nie dłużej niż 10 minut 

·         Trzylatek może spędzić przed ekranem 15 – 20 minut, obejrzeć bajkę lub program pozbawiony wszelkiej przemocy i dynamicznych scen 

·         Dziecko w wieku od 4 do 6 lat może jednorazowo  oglądać telewizję do 20 – 30 minut (oglądane programy powinny zawierać elementy piosenek, wierszyków, propozycje zabaw) 

·         Dziecko w wieku od 7 do 9 lat może spędzać czas przed ekranem do 50 minut jednorazowo,                     nie częściej niż dwa razy dziennie (oglądane programy powinny zawierać elementy edukacyjne)

·         Dziecko powyżej 10 r. ż. może oglądać jednorazowo telewizję około godziny, starsze dziecko może poświęcić na oglądanie około dwóch godzin

 

·         Bibliografia:

 

·         W. Niedzicki Czy media mają podwójne oblicze? Edukacja medialna, 12/99

·         Człowiek a pola elektryczne i magnetyczne - biomagnetica.pl pliki.biomagnetica.pl/

·         prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska: Wpływ wysokich technologii na rozwój dzieci Artykuł

·         Sally Goddard Odruchy, uczenie i zachowanie. Klucz do umysłu dziecka

·         dr Carla Hannaford Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej

·         Damian Janus Cyberuzależnienia (2). Gry komputerowe a zagadnienie kastracji

·         N. Carr Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice 2013

·         R. Patzlaff Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. Karków 2008

·         A. Podgórska, Referat: Wpływ komputera i internetu na rozwój dzieci

·         i młodzieży (www.paninformatyk.com.pl)

·         E. Olszewska Dziecko przed telewizorem, Wychowawca, 6/01

·         Anna Stępień Wpływ środków masowego przekazu na rozwój i psychikę uczniów.

·         M. Żebrowska Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży PWN, Warszawa,1982