Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Rodzice

2017-10-05: Uwaga! Jak uzyskać dostęp do e-dziennika GPE

INSTRUKCJA UZYSKANIA DOSTĘPU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

(UZYSKANIE DOSTĘPU/PRZYWRÓCENIE DOSTĘPU DO GPE)

1. Proszę uruchomić stronę www.edu.gdansk.pl.

        Kiedy pojawi się okno logowania, klikamy przycisk "Zaloguj" :

       

2. W oknie logowania wybieramy opcję Przywracanie dostępu do konta

 

3. W oknie "Przywracanie dostępu" należy :

a) w polu "Przepisz słowa z obrazka" wpisać tekst jaki wyświetli się nad tym polem (w przypadku gdy wyświetlą się dwa słowa należy pamiętać o oddzieleniu ich spacją, w przypadku liczby przepisujemy tylko tę, która jest dobrze widoczna). Uwaga! Jeśli tekst jest słabo wydoczny można go zmienić klikając ikonę "Zmień próbkę"

b) w polu "Login, email lub PESEL" wpisać swój Pesel lub mail jaki podaliśmy wychowawcy klasy 

c) na zakończenie kliknąć przycisk "Wyślij wiadomość"

4. Sprawdzić konto pocztowe ( podane wi postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości. Uwaga: Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub SPAM

a) w otrzymanej wiadomości odszukać i zapamiętać nadany przez system LOGIN użytkownika

b) kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości , umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić hasło/nowe hasło użytkownika

Uwaga: odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający nadanie / przywrócenie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.

5.Tworzenie hasła/ przywracanie hasła w„Autoryzacja dostępu”

a) w polu „Przepisz słowa z obrazka”  wpisać tekst wyświetlony nad tym polem ( pamiętać o spacji pomiędzy słowami). Uwaga: jeśli tekst jest nieczytelny można go zmienić klikając ikonkę „ Zmień próbkę”

b) uzupełnić pole „Nowe hasło”- wybranym hasłem spełniającym podane warunki:

 -długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne np. @ #

-może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)

-zmienia się co 180 dni

-nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie

c) uzupełnić pole „Powtórz nowe hasło”- wybranym hasłem

Zapamiętać hasło

6.Można zalogować się do GPE:

 Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   i kliknąć przycisk „Zaloguj ”

a) w polu „Nazwa użytkownika” wpisać nadany login

b) w polu „Hasło” wpisać wybrane hasła

7. Po zalogowaniu kliknąć na „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej”. Dostęp do dziennika elektronicznego w ikonce „UONET” przez kliknięcie „Aplikacja uczniowska”.